Outsider ArtSPONSORS

LINKPARTNERS


 

Definitie en kenmerken van Outsiderkunst

De controverse over de exacte definitie is al zo oud als het fenomeen zelf; de praktische definieerbaarheid verschuift daardoor steeds.

Art Brut

Jean Dubuffet , ( geassisteerd door o.a. André Breton ! ) gebruikte sinds 1945 de term Art Brut voor de werken die hij had verzameld; later zijn deze overgenomen door de collection de l'Art Brut te Lausanne, Zwitserland.

Art Brut ( letterlijk "Ruwe Kunst" of Raw Art ) verwees naar unieke werken uitgevoerd door personen die gevrijwaard zijn gebleven van de artistiek culturele invloeden. Kunst dus in zijn meest directe en ongeremde vorm. De Art Brut-scheppers in hun puurste vorm beschouwen zichzelf niet als kunstenaar en vinden van zichzelf ook niet dat ze kunst produceren. Hier is alleen sprake van een vloeiende verbinding van het brein met de afbeelding, e.d.
Volgens Dubuffet speelt bij deze personen het mimetisme weinig of geen rol .

Neuve Invention

Dubuffet realiseerde zich al snel dat er veel scheppers van kunst waren die wel contact hadden met de "reguliere" maatschappij maar door de aard en origine van hun werken eigenlijk onder te brengen waren in de Art Brut. De scheppers van deze werken werkten dikwijls onopvallend in hun vrije tijd, sommigen waren excentieke autodidacten en sommigen hadden zelfs contacten met galerien.
De Compagnie de l'art brut besloot een Annex Connection op te richten voor deze werken die qua uitvoering waren onder te brengen bij Art Brut door de expressie van bizarre gevoelens, emoties en ideeën.

Outsider Art

Roger Cardinal, de Engelse kunsthistoricus lanceerde in 1972 de term Outsider Art, een term die momenteel geacht kan worden zowel de Art Brut als Neuve Invention te omvatten.

Omdat Outsider Art niet over de strikte defenitie van Art Brut beschikt word de term echter nogal ruimhartig gebruikt.
Het is simpelweg niet genoeg om autodidactisch, amateuristisch of naief te zijn; Outsiderkunst is gelijkwaardig aan Art Brut in zijn essentie en bedoeling . Dikwijls gaat het om psychiatrische patiënten, makers van ‘fantastische’ bouwwerken of anderszins ‘excentrieke’ scheppers, maar noodzakelijk is dat beslist niet.


Adolf Wolfli - Engel

 

Onderscheid met andere kunstvormen

Outsider Art mag niet verward worden met primitieve, naïeve, volkse of kinderlijke kunst. Categorien zoals de zgn. folk art, primitive art, tramp art, prison art, African sign painters, African coffin carvers, Haitian muralists, Aboriginal art, enz. vallen dus niet onder de noemer Outsider kunst..

Alhoewel er soms vormelijke gelijkenissen zijn tussen beiden is de kunst van primitieve volkeren en culturen opmerkelijk verschillend.
De kunstenaars uit primitieve samenlevingen zijn gebonden aan institutionele rolpatronen, religieuze of ideologische voorschriften.
Deze kunstenaars zijn bovendien in grote mate imiterend. Hun kunst beperkt zich tot de imitatie van traditioneel overgeleverde modellen.
Outsider art staat in een antagonistische relatie met cultuur. De kunstenaars blijven fundamenteel "outsiders" met betrekking tot hun culturele context .

Veel reguliere kunstenaars keken met interesse naar de uitingen van Outsider Art en velen zagen er in wat zij wilden bereiken . Enkelen die zich lieten inspireren waren Picasso, Karel Appel, Paul Klee, Julian Schnabel, Antonin Artaud, Salvador Dali en recent b.v. Herman Brood.....

 

Wat is Kunst?

Walter Morgenthaler, noemt in Ein Geisteskranker als Künstler , in 1921, Adolf Wölfli kunstenaar.
Prinzhorn, die werken van psychiatrische patiënten ging beschrijven om hun artistieke kwaliteiten ( 1922 "Bildnerei der Geisteskranken" ) , vermijdt de term Kunst , en gebruikt hij de term Bildernei . Het enige verschil dat Prinzhorn kon vinden, was dat psychiatrisch patiënten vertrokken vanuit een automatische en instinctieve beweging tegenover de relatieve bewuste beslissing van kunstenaars .
Dat argument wordt trouwens nog steeds aangehaald om aan te geven dat het werk van psychiatrisch patiënten of verstandelijk gehandicapten slechts creatieve expressie is. Als de intentie ontbreekt, zou er geen sprake kunnen zijn van 'echte kunst'. Hier valt natuurlijk de essentiële vraag te stellen wie bepaalt wanneer een creatieve uiting ook kunst is.

 

Over deze site

Deze website is gemaakt om informatie te geven aan iedereen die geinteresseerd in kunst gemaakt door mensen van buiten de "reguliere" kunstwereld, ongeacht hun omstandigheden of de inhoud van hun werk.....

Deze website is geen uitgebreide gids voor de bedoelde kunstvormen. Als je relevante informatie of links e.d hebt ; ik kan e.e.a hier dan vermelden!.. 

 

2009 Copyright. Alle rechten voorbehouden. , Rosmalen, Nederland.
Genoemde handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.Het gebruik van deze website betekent acceptatie van de Disclaimer van Diversehandel.nl